»O SZCZEPIE

KILKA SŁÓW O SZCZEPIE

Szczep Harcerski „IMAGO” im. Batalionu "Zośka" powstał 1-ego stycznia 2010 roku z „połączenia” 15 Świebodzickiej Gromady Zuchowej „Czarne Stopy”, 13 Świebodzickiej Drużyny Harcerskiej „Słoneczni” i ówczesnej 9 Świebodzickiej Drużyny Wędrowniczej „Agrikola”.

Do zadań Szczepu należy:

  • tworzenie dogodnych warunków do działania drużynom wchodzącym w jego skład;
  • koordynowanie pracy podległych jednostek, 
  • wspieranie pracy kadry Szczepu a w szczególności drużynowych;
  • zachowanie ciągu wychowawczego;
  • dbanie o pozytywny obraz harcerstwa w  środowisku działania.

Szczepem Harcerskim „IMAGO” zarządza czteroosobowa Komenda Szczepu, której pracami kieruje Komendant Szczepu. W skład Komendy wchodzą ponadto:

Dodatkowo, w ramach relegacji obowiązków, pracę Komendy wspierają Kwatermistrz Szczepu, Szef Promocji oraz Administrator Strony Internetowej. Komenda Szczepu jest głównym organem decyzyjnym Szczepu „IMAGO”.

Ciałem doradczym, powołanym celem wyboru właściwych Władz Szczepu oraz w celu realizowania dodatkowych zadań statutowych, jest Rada Szczepu. Organ ten składa się z członków Komendy Szczepu oraz wszystkich drużynowych i przybocznych jednostek wchodzących w skład Szczepu.  

Główną siedzibą „IMAGO” jest budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach, mieszczący się przy ulicy Marii Skłodowskiej- Curie 9. W obiekcie liceum znajdują się:

  • Biuro Komendy Szczepu, 
  • zuchówka, 
  • harcówka oraz 
  • dwa magazyny. 

Dodatkowo, dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach oraz Miejskiego Domu Kultury, Szczep posiada dodatkową harcówkę dla wędrowników, która mieści się w budynku sali gimnastycznej szkoły oraz zuchówkę i magazynek dla "Dzielnych Niedźwiadków" w MDK. 

Szczep „Imago”, jako jedyny w Hufcu Świdnica, posiada jednostki (drużyny) we wszystkich czterech pionach metodycznych co świadczy o jego doskonałej kondycji. Na uwagę wskazuje również fakt posiadania przez Szczep tytułu "DOBRY SZCZEP", który nadawany jest najlepszym Szczepom z Dolnego Śląska przez Komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP.

Od 27. października 2012 roku Szczep Harcerski „IMAGO” nosi zaszczytne imię Batalionu „ZOŚKA”.

Jak poznać członków „Imago”? Po czerwonych plakietkach na mundurze i chabrowych, błękitnych, pomarańczowych, seledynowych, czerwonych lub bordowych chustach. Dodatkowo, członkowie Rady Szczepu posługują się chustami szczepowymi w kolorze czarnym z błękitnym, pomarańczowym i czerwonym paskiem po lewej stronie.

Chcesz zapisać do nas swoje dziecko? Przyjdź razem z nim na zbiórkę! Szczegóły w zakładkach „O ZHP” i „JEDNOSTKI”.